NHỚ MÃI CÔNG EM LÊ THỊ HIỂU

Vần thơ tuyển chọn biết bao ngày!
Suốt mỗi trang dòng quyển truyện đây
Đã nhận giao giùm qua nẻo đấy
Còn lưu giữ lại ở nơi này
Ân cần quảng cáo buông lời đẹp
Nhã nhặn rao mời gửi ý hay
Mãi nhớ công trò Lê Thị Hiểu
Thành tâm nỗ lực giúp cho thầy
Thi Nang