NHỚ NHỮNG CHIỀU ĐÔNG XƯA

Xa trò giã bạn tỉnh Bình Dương
Nhớ những chiều đông ở lại trường
Ủ rũ hoa vàng chưa hết rụng
Âu sầu ráng đỏ vẫn còn vương
Rừng sâu tĩnh lặng sương mờ lối
Nẻo cũ bình yên lá rợp đường
Khắc mãi vào tâm nhiều kỷ niệm
Lưu hoài xuống não vạn niềm thương
Thi Nang