NHỚ THỜI TUỔI TRẺ

Đi vào núi thẳm rừng sâu
Trên đường vắng vẻ trắng màu sương sa
Lối mòn in dấu người qua
mèm đôi dép dặm xa băng ngàn
Năm dài tháng rộng gian nan
Nào ai thấu hiểu tâm can của mình
Thi Nang