NHỚ THƯƠNG BẠN CŨ

Chiều thu cánh nhạn còn bay
Sương trùm lá nhãn,gió lay đọt dừa
Khơi hình gợi bóng ngày xưa
Lâu rồi cứ ngỡ như vừa xảy ra
Nhớ thương bạn cũ phương xa
Băng rừng lội suối vượt qua ruộng đồng
Cùng nhau gắng sức ra công
Chẳng màng giá lạnh mùa đông năm nào
Không nề vất vả gian lao
Bền tâm vững bước đi vào sơn khê
Dạy trò ở chốn làng quê
Sáng chiều hai buổi đi về có nhau
Mươi tuần bữa sắn bữa rau
Yêu trường bám lớp trước sau một lòng
Quen dần với cảnh đầu sông
Tình làng nghĩa xóm mặn nồng mến thương
Bây gờ nghĩ nhớ ngôi trường
Nhớ người thuở ấy chung đường kề vai
Nhớ nơi rừng rậm sông dài
Bao năm gắn bó,bao ngày xông pha
Dù cho hai nẻo chia xa
Nhưng tình bằng hữu đậm đà không phai
Thi Nang