NHỚ TRƯỜNG XƯA (nđt)

Ngôi trường chỉ có một nhà tranh
Dựng giữa ngàn cây lá phủ cành
Những lúc tương phùng hoa nở rộ
Bao lần tiễn biệt gió lùa nhanh
Yêu nghề buổi nọ về thôn xã
Mến trẻ ngày nao giã thị thành
Cảnh cũ quê nghèo tâm lắng đọng
Quên rồi lại nhớ thuở đầu xanh
Thi Nang