Khai bút đầu năm CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ (2020)

Kỷ Hợi năm cùng tháng mãn qua
Mừng Canh Tý lại điểm tô nhà
Niềm vui cháu đã về thôn nhỏ
Nỗi nhớ con còn ngụ đảo xa
Lễ hội tưng bừng xinh bản ấp
Cờ sao rực rỡ thắm sơn hà
Huy hoàng vạn ngõ chào xuân mới
Giữa độ mai đào hé nở hoa
Thi Nang
Múng 1 Tết âm lịch

TIỄN ĐƯA CON CHÁU VỀ NHÀ Ở QUẬN MƯỜI HAI

Con về sống ở quận mười hai
Giữa buổi chiều đông lướt dặm dài
Lặng lẽ đàn chim rời gốc bưởi
Âm thầm ngọn gió thổi nhành mai
Nhìn qua nẻo đó hằng mong mãi
Ngoảnh lại nhà đây vẫn nhớ hoài
Đã tạc vào tâm hình ảnh cháu
Gây nhiều ấn tượng chẳng hề phai
Thi Nang

MỪNG THẮNG LỢI

Tình sâu nghĩa nặng mải vun trồng
Giữ vẹn câu nguyền với tổ tông
Dẫu khổ,toàn quân đều hợp sức
Dù nguy,cả nước vẫn chung lòng
Kiên cường bảo vệ yên bờ cõi
Nhẫn nại duy trì ổn núi sông
Đảng đã cùng dân mừng thắng lợi
Làm cho rạng rỡ giống Tiên Rồng
Thi Nang