QUÁN HỒNG VINH Ở MŨI NÉ

Đêm về rực rỡ quán Hồng Vinh
Lộng gió,đèn chong,cảnh hữu tình
Hải vị luôn chờ bao lão tốt
Sơn hào vẫn đợi mấy nàng xinh
Chia lìa lữ khách rời quê họ
Gặp gỡ thường dân ở nước mình
Ước buổi tương phùng trong dịp lễ
Mơ ngày trở lại lúc bình minh
Thi Nang