QUAY VỀ BẾN CŨ CHIỀU THU XƯA

Ảm đạm chiều thu nước lững lờ
Ven rừng khói tỏa gợi hồn thơ
Chìm trong ngọn sóng cành đưa đẩy
Nổi giữa dòng sông lá vật vờ
Viễn cảnh hôm nào len xuống mộng
Thâm tình độ ấy lẻn vào mơ
Quay về bến cũ nhà hiu quạnh
Chỉ thấy thuyền nan giã biệt bờ
Thi Nang