QUAY VỀ BẾN CŨ

Quay về bến cũ một chiều mưa
Gió thổi làm lay những đọt dừa
Lặng lẽ đi vào nơi xóm nhỏ
Âm thầm trở lại chốn nhà xưa
Trao tình vạn chữ còn nghe thiếu
Tặng nghĩa ngàn câu chẳng thấy thừa
Kỷ niệm hôm nào luôn nhớ mãi
Trong lòng vẫn tạc chuyến đò đưa
Thi Nang