QUÊ MÌNH ĐANG PHÁT TRIỂN

Nhiều xe tấp nập ở trên đường
Giữa cảnh quê mình thật mến thương
Chậm rãi bàn chân già đến cổng
Hồn nhiên nét mặt trẻ vô trường
Khơi ngày biệt xã từng lưu luyến
Gợi buổi xa nhà mãi vấn vương
Huyện cũ bây giờ đang phát triển
Người dân nỗ lực rất phi thường
Thi Nang