RẼ LỐI CHIA ĐƯỜNG

Bên thềm mấy lá vàng rơi
Âm thầm nhớ lại bao lời hẹn xưa
Vườn thu lạnh lẽo chiều mưa
Dù luôn trông ngóng vẫn chưa thấy về
Người đi vạn nẻo sơn khê
Để ai ở chốn làng quê đợi chờ
Nhiều đêm chỉ gặp trong mơ
Âu sầu dáng liễu,bơ phờ hình mai
Trải qua tháng rộng năm dài
Hằng mong mãi ước tương lai trùng phùng
Ngoài hiên gió thổi lạnh lùng
Trong lòng giá buốt vô cùng nhớ thương
Từ khi rẽ lối chia đường
Sông ngăn,núi cách,dặm trường mờ xa
Trầm luân giữa cảnh phong ba
Mây vần ảm đạm,mưa sa dầm dề
Thi Nang