SÁNG ĐẦU THU

Vầng dương xuất hiện ở chân trời
Bãi cỏ vương nhiều hạt móc rơi
Đã thấy bao chùm hoa đỏ rực
Vừa xem những cụm lá xanh ngời
Đoàn xe tấp nập về trăm nẻo
Lũ sẻ buông tuồng đến chục nơi
Ngắm cảnh đầu thu lòng nhẹ nhõm
Dù cho kiệt sức vẫn yêu đời
Thi Nang