SAU KHI ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19,HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Dịch đã lui dần khỏi núi sông
Nào quên kỷ niệm khắc trong lòng
Chuyên cần luyện chữ lo dồn sức
Nhẫn nại ôn bài mải gắng công
Những buổi xa thầy luôn ngóng đợi
Bao ngày cách bạn vẫn chờ mong 
Cùng nhau trở lại nơi trường lớp
Giữa cảnh vầng dương chiếu phượng hồng
Thi Nang