TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Những ngày đêm an lành tháng hạ
Thời gian thoải mái đã trôi qua
Thu về trên đất nước Nga
Khiến Người chạnh nhớ quê nhà thân thương
Hồng Phong đến nhà trường đón vợ
Cùng nhau đi dạo ở công viên
Nghe lòng tự tại an nhiên
320.Đây là khoảnh khắc bình yên trong đời
Trên ghế đá gần nơi bồn nước
Hai Người ngồi ngắm trước nhìn sau
Phút giây kề cận bên nhau
Thắm tình son trẻ,tươi màu tuổi xanh
Chàng cẩn thận rút nhanh tờ giấy
Gấp làm tư in mấy chữ Nga
Từ trong túi áo khoác ra
Chuyển giao cho vợ để mà báo tin
Khi đọc xong,nàng nhìn thật kỹ
330.Lê Hồng Phong đã ký tên vào
Những dòng đậm nét đẹp sao!
Giấy mời vừa được chàng trao tay nàng
Phan Lan đã sẵn sàng tư thế
Dự Đại hội Quốc tế Thanh niên
Với đồng chí ở trăm miền
Đến Nga là dịp đảng viên tương phùng
Thi Nang