TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Nguyễn Ái Quốc cũng cùng tham dự
Chính Người đã đề cử Phan Lan
Tinh thần phấn khởi lạc quan
340.Nên nàng lo liệu chu toàn việc công
Sau khi tiến hành xong đại hội
Dù thời gian cứ vội trôi qua
Vẫn còn học ở trường Nga
Minh Khai tích cực tham gia viết bài
Vững niềm tin tương lai xán lạn
Nói về Đảng cộng sản thân thương
Góp công dẫn lối soi đường
Giúp cho phụ nữ kiên cường đấu tranh.
Năm ấy ở trong thành phố lạnh
350.Vào mùa đông trắng cảnh tuyết sa
Từng đêm giá rét cắt da
Minh Khai một dạ thiết tha thương chồng
Và xót Nọn là đồng chí tốt
Nén vào tâm chẳng thốt nên lời
Quê người đất khách xa khơi
Vượt qua sóng gió trong đời bao phen
Nàng đan chiếc áo len cho Nọn
Tấm lòng nhân trước ngọn gió đông
Rồi nàng cũng tặng Hồng Phong
360.Một khăn quàng cổ giúp chồng ấm thân
Thi Nang
(còn tiếp)