TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Suốt năm dài bộn bề công việc
050.Dấn thân vào nào tiếc tuổi xanh
Phong trào vận động đấu tranh
Nhân dân hưởng ứng nhiệt thành tham gia
Minh Khai rất thiết tha yêu nước
Vào Đảng Tân Việt được vài năm
Chung lòng chống giặc ngoại xâm
Thường xuyên luyện chí rèn tâm kiên cường
Rồi bí mật lên đường xuất ngoại
Đã giả trai chẳng ngại ngần chi
Chuyến tàu Trung Quốc chở đi
060.Sang nơi Hương Cảng thoát ly gia đình
Mang nặng trong lòng tình xứ sở
Ngắm vầng trăng sáng ở phương xa
Bồi hồi nhớ mẹ thương cha
Nhớ em đang ngụ quê nhà đợi trông
Làm ở Văn phòng Đông Phương Bộ
Chẳng nề hà cực khổ gian nan
Chỉ mong dân hết cơ hàn
Muôn nhà thoát cảnh lầm than khốn cùng.
Giữ vững lòng kiên trung son sắt
070.Nguyễn Ái Quốc dìu dắt Minh Khai
Ngày ngày luyện đức rèn tài
Trau dồi lý luận,mê say học hành
Thi Nang
(còn tiếp)