TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Mật thám Pháp nhìn nhau thoái chí
Giải nàng sang Phú Mỹ,Sài Gòn
Kiên cường giữ vẹn lòng son
Ngày nào còn sống là còn đấu tranh
Lấy máu nàng viết thành tứ tuyệt (*)
510.Đã nêu cao khí tiết anh tài
Hiên ngang đứng giữa trần ai
Trải qua ngục thất chông gai không sờn
Nuốt căm hờn để rèn chí khí
Dù thân nàng đang bị xiềng gông
Vẫn luôn son sắt một lòng
Ngùi ngùi nhớ trẻ thương chồng thiết tha
Giặc Pháp muốn tìm ra duyên cớ
Khi biết nàng là vợ Hồng Phong
Chúng cho Năm Bắc gặp chồng
520.Để xem duyên thắm tình nồng thực hư
Hòng moi được tâm tư tình cảm
Trong lòng người can đảm kiên trung
Pháp dùng thủ đoạn hỏi cung
Bày mưu tính kế vô cùng hiểm sâu
Hai vợ chồng bấy lâu cách trở
Cùng nhau gặp lại ở lao tù
Dằn lòng trước mặt quân thù
Giả vờ xa lạ,mặc dù thân thương
Thi Nang

(còn tiếp)
+ Ghi Chú:
(*): tứ tuyệt :là hai bài thơ như sau:
- Minh Khai lấy máu mình viết lên cửa xà lim:
Dù đánh dù treo càng cương quyết
Dù kìm,dù kẹp,chẳng sai lời:
“Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ
Triệt để thực hành chết mới thôi”
- Minh Khai còn lấy máu viết lên tường nhà giam:
Vững chí bền gan ai hỡi ai
Kiên tâm giữ dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
Con đường cách mạng vẫn chông gai