TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Về chính trị nhiệt thành lĩnh hội
Về không quân rất đỗi tự hào
Còn đang nghiên cứu nâng cao
Quê nhà lâm cảnh máu đào tuôn rơi
Cơ sở Đảng nhiều nơi bị vỡ
150.Địch truy tìm bắt bớ Ủy viên
Nhiều đồng chí xuống cửu tuyền
Hay vào ngục thất ở miền trần gian
Trong lúc lũ tham tàn đày ải
Hồng Phong từ hải ngoại quay về
Trăm công nghìn việc bộn bề
Hết lòng phụng sự cho quê hương mình
Dù tính mạng hy sinh chẳng sợ
Xây dựng lại cơ sở Đảng ta
Công to đối với nước nhà
160.Trong thời kỳ ấy rất là gian nan.
Cùng lúc đó,tâm can quặn thắt
Mật thám Anh đã bắt Minh Khai
Anh thư lâm cảnh tù đày
Chịu nhiều đau đớn,đắng cay,phũ phàng
Nơi Quảng Châu không màng khổ sở
Trong nhà giam chẳng sợ xiềng gông
Dù thù tra tấn,cùm,còng
Vẫn luôn vững chí bền lòng không khai
Thi Nang
(còn tiếp)