TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA

Thi Nang căn cứ vào bài viết:”NGUYỄN THỊ MINH KHAI và LÊ HỒNG PHONG”
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh 6/9/1902 – 6/9/2012) và cũng là 70 năm ngày mất (6/9/1942 – 6/9/2012)
của Tổng bí thư Lê Hồng Phong,hội NVTPHCM đã giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng.
[Một số bổ sung hoặc hiệu đính nhỏ:do GsTs Thầy thuốc ND Nguyễn Huy Dung (em ruột áp út của Nguyễn Thị Minh Khai)]
Thi Nang xin phép Thầy Nguyễn Huy Dung cùng với gia đình Thầy và Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng cho Thi Nang được phỏng theo
bài viết nêu trên để viết:”TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA” này.
Trân trọng cảm ơn.
Thi Nang kính tặng Thầy Nguyễn Huy Dung.Kính mong Thầy góp ý để cho bài viết được tốt hơn ạ!
(Mỗi lần Thi Nang chỉ đăng 24 câu thơ)

TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA
001.Thực dân Pháp ngang tàng bạo ngược
Chúng điều binh xâm lược nước ta
Quân thù giày xéo sơn hà
Gây ra thảm họa xót xa não lòng
Người Việt Nam xung phong chiến trận
Nhìn quê hương uất hận dâng trào
Chung lưng đấu cật đồng bào
Biết bao nhiêu giọt máu đào tuôn rơi!
Nguyễn Tất Thành đành rời xứ sở
010.Đã lên đường chẳng sợ nguy nan
Luôn luôn vững chí bền gan
Quyết tâm giải phóng giang san quê nhà
Ra hải ngoại bôn ba xuôi ngược
Tìm con đường cứu nước cứu dân
Gia công nỗ lực góp phần
Đem tài đuổi giặc,xả thân giúp đời.
Nguyễn Huy Bình chuyển nơi cư trú
Từ Hà Nội vào ngụ ở Vinh
Tận tâm chăm sóc gia đình
020.Trọn lòng chung thủy,vẹn tình sắt son
Đậu Thị Thư sinh con gái cả
Thêm niềm vui rộn rã trong nhà
Hài nhi bên cạnh mẹ cha
Trước tên là Vịnh sau là Minh Khai
Thi Nang
(còn tiếp)