THĂM KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Vào thăm địa đạo Củ Chi
Trong lành không khí xanh rì rừng cây
Dạo xem chiến cụ trưng bày
Xe tăng,đại bác,máy bay,súng trường
Cùng nhiều vũ khí ven đường
Năm xưa cày xới quê hương tan tành
Lần theo lối nhỏ quanh quanh
Tàn cây rợp bóng lá xanh trên đầu
Đường hầm dưới lớp đất sâu
Đoàn người lũ lượt cùng nhau tiến vào
Trong lòng cảm thấy tự hào
Về bao chiến sĩ đồng bào thân thương
Tinh thần chiến đấu kiên cường
Quyết tâm bảo vệ quê hương nước nhà
Chiến tranh nay đã lùi xa
Xem phim ngưỡng mộ ông cha của mình
Xả thân vì nước hy sinh
Giúp cho Tổ quốc hòa bình ấm no
Non sông độc lập tự do
Tri ân Bác,Đảng lo cho đồng bào
Niềm thương nỗi nhớ dâng trào
Anh hùng liệt sĩ ghi vào sử ta
Vượt qua bão táp phong ba
Lập khu di tích rất là vẻ vang
Thi Nang