THƯỞNG LÃM KHU VƯỜN

Thưởng lãm khu vườn rợp lá xanh
Từng cơn gió thoảng khẽ ru cành
Bền thân trải lắm ngày mưa lạnh
Vững cội qua nhiều buổi nắng hanh
Đã thấy hàng cây,người khỏe mạnh
Vừa xem bãi cỏ,đất yên lành
Thường xuyên dạo mát nhìn quang cảnh
Ở chỗ quanh nhà tựa bức tranh
Thi Nang