TÌM NGƯỜI NĂM CŨ

Ảnh đẹp năm nào vẫn khắc tim
Từ khi giã biệt biết đâu tìm?
Đìu hiu mặt biển mờ tăm cá
Quạnh quẽ lưng trời lẻ bóng chim
Thuở ấy còn nghe lời nhã nhặn
Giờ đây chỉ thấy ngõ im lìm
Quay về giữa lúc mùa đông lạnh
Xót phận bèo trôi mãi nổi chìm!
Thi Nang