TIN RẰNG BUỔI HỌP MẶT THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP (nđt)

Sửa soạn hành trang đến Mỹ Đình
Sum vầy ở giữa đất thần kinh
Ân cần tiếng gửi thời an lạc
Nhã nhặn lời trao cảnh thái bình
Hữu ảnh bao lần đang tái ngộ
Thi đàn mấy lượt đã hồi sinh
Tin rằng buổi họp đầy thân thiết
Thỏa ước kề vai đượm nghĩa tình
Thi Nang