TÔN THỜ VÀ NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LIỆT SĨ

Bền gan nếm mật qua nghìn nẻo
Vững chí nằm gai trải chục vùng
Đuổi giặc trừ gian,tròn chữ hiếu
Xua thù khử ác,vẹn lòng trung
Bom gầm chẳng sợ dù thân tán
Pháo nổ không sờn dẫu mệnh chung
Cả nước tôn thờ chư liệt sĩ
Toàn dân ngưỡng mộ đấng anh hùng
Thi Nang