TRẺ EM CƠ NHỠ

Bình minh ngọn cỏ đẫm sương mờ
Ngặt nghẽo ven đường tiếng trẻ thơ
Áo mỏng,thân gầy,chân lạnh lẽo
Quần tơi,bụng rỗng,tóc bơ phờ
Nhìn qua mãi xót đời phiêu bạt
Nghĩ lại hằng thương cảnh ngóng chờ
Nỗi khổ vương đầy trên nét mặt
Bao người giúp đỡ,chẳng làm ngơ?
Thi Nang