TRỞ LẠI BẾN ĐÒ NGANG

Lặng lẽ dừng chân ở gốc bàng
Âm thầm trở lại bến đò ngang
Trong đầu đã khắc hình sông rạch
Giữa dạ còn in cảnh xóm làng
Rực rỡ bên thềm xinh vẻ cúc
Im lìm cạnh ngõ thắm màu trang
Nhìn quanh chẳng thấy người năm cũ
Vắng vẻ nhà xưa thật ngỡ ngàng
Thi Nang