TRỜI MƯA ĐÊM TRUNG THU

Từ chiều tối đến giờ nơi nhà tôi trời mưa (đêm rằm tháng tám – Kỷ Hợi 2019),nên tôi viết bài thơ này:

TRỜI MƯA ĐÊM TRUNG THU
Đêm rằm xối xả giọt mưa rơi
Tối mịt vầng trăng ẩn giữa trời
Dẫu cạnh thềm hiên dòng nước chảy
Trong nhà bọn trẻ vẫn đùa chơi
Thi Nang