TỪ BIỆT BẠN CŨ

Quảy nỗi u sầu biệt cố tri
Trời thu ảm đạm lúc phân kỳ
Âm thầm giã bến thương người ở
Vội vã xa bờ xót kẻ đi
Rẫy mía vươn chồi thân đỏ sậm
Rừng lim tỏa ngọn lá xanh rì
Đìu hiu mặt nước đường thăm thẳm
Kỷ niệm hôm nào mãi khắc ghi
Thi Nang