TỰ NGÔN

Kính mời quý thi hữu và độc giả đón xem tập thơ HOÀI NIỆM THI TẬP được viết bằng chữ Hán Việt
bao gồm 54 bài thơ Đường luật,trong đó có 40 bài thơ thất ngôn bát cú ngũ độ thanh và 10 bài
thất ngôn tứ tuyệt ngũ độ thanh.Trước tiên cần xem LỜI TỰA để hiểu rõ hoàn cảnh ra đời của các
bài thơ trong tập thơ này.
Trân trọng cảm ơn
Tác giả:Phạm Văn Náng,bút danh:Thi Nang
序 言
昔 年 我 國 戰 爭 終 止
了 統 一 江 山 越 南 人
皆 欣 然 我 得 調 動 出
差 於 柴 棍 江 頭 同 胞
亦 已 回 鄉 當 時 存 在
多 荒 田 森 林 清 泉 民
眾 既 墾 荒 開 發 山 林
墾 造 耕 地 他 們 燒 毀
蔫 草 與 枯 木 因 此 林
旁 或 野 上 冒 煙 空 中
飛 鳥 村 裡 啼 雞 明 月
下 杵 聲 寂 靜 風 景 有
時 草 木 為 干 旱 所 凋
謝 生 活 猶 困 苦 然 而
忠 良 人 心 唯 一 小 道
由 此 艱 難 往 來 事 向
來 四 十 六 年 星 移 物
換 僅 心 腦 裡 為 留 存
此 風 景 耳 今 時 青 林
變 為 橡 膠 樹 種 植 園
或 果 樹 園 柏 油 路 平
滑 交 通 方 便 鄉 村 教
育 發 展 高 門 大 院 豐
衣 足 食 每 戶 同 心 努
力 以 做 出 一 分 貢 獻
於 祖 國 得 繁 榮 今 日
憶 念 一 段 路 而 我 曾
經 盡 管 年 老 體 弱 尚
創 作 出 許 懷 念 詩 集
包 含 五 十 四 唐 律 詩
篇 矣
詩 囊

Hán Việt:
TỰ NGÔN
Tích niên ngã quốc chiến tranh chung chỉ liễu,thống nhất giang sơn, Việt Nam nhân giai hân nhiên. Ngã đắc điều động xuất sai ư Sài Côn giang đầu, đồng bào diệc dĩ hồi hương. Đương thì tồn tại đa hoang điền, sâm lâm, thanh tuyền. Dân chúng ký khẩn hoang, khai phát sơn lâm, khẩn tạo canh địa,tha môn thiêu hủy yên thảo dữ khô mộc, nhân thử lâm bàng hoặc dã thượng mạo yên, không trung phi điểu, thôn lý đề kê, minh nguyệt hạ chử thanh, tịch tĩnh phong cảnh, hữu thì thảo mộc vi can hạn sở điêu tạ. Sinh hoạt do khốn khổ nhiên nhi trung lương nhân tâm. Duy nhất tiểu đạo do thử gian nan vãng lai sự. Hướng lai tứ thập lục niên,tinh di vật hoán, cẩn tâm não lý vi lưu tồn thử phong cảnh nhĩ.
Kim thì thanh lâm biến vi tượng giao thụ chủng thực viên hoặc quả thụ viên, bách du lộ bình hoạt, giao thông phương tiện,hương thôn giáo dục phát triển,cao môn đại viện, phong y túc thực,mỗi hộ đồng tâm nỗ lực dĩ tố xuất nhất phân cống hiến ư tổ quốc đắc phồn vinh.
Kim nhật ức niệm nhất đoạn lộ nhi ngã tằng kinh.Tẫn quản niên lão thể nhược thượng sáng tác xuất hứa Hoài Niệm thi tập bao hàm ngũ thập tứ Đường luật thi thiên hĩ.
Thi Nang

Dịch nghĩa:
LỜI TỰA
Năm xưa chấm dứt chiến tranh nước tôi rồi,núi sông quy về một mối, người Việt Nam đều vui vẻ, hớn hở. Tôi được dời chuyển đi công tác nơi đầu sông Sài Gòn, đồng bào cũng đã trở về làng cũ. Lúc ấy, hiện còn ở đó nhiều ruộng hoang, rừng rậm, suối trong. Quần chúng nhân dân đã mở mang đất hoang thành ruộng, phát rẫy, họ đốt phá cho mất cỏ héo và cây khô, vì thế khói tỏa trên đồng hay bên cạnh rừng, chim bay trong khoảng không, gà gáy trong thôn, tiếng chày dưới trăng sáng, phong cảnh yên lặng, vắng vẻ, đôi khi cỏ cây bị hạn hán héo rụng. Đời sống còn khốn cùng, khổ sở nhưng mà lòng người trung chính và lương thiện. Chỉ có một con đường nhỏ do đó việc đi lại khó khăn.Từ đó đến nay bốn mươi sáu năm,vật đổi sao dời, chỉ có trong tâm trí là còn lưu giữ phong cảnh ấy mà thôi.
Bây giờ rừng xanh trở thành đồn điền cây cao su hay vườn cây ăn quả, đường nhựa phẳng lì, giao thông thuận tiện, mở mang việc giáo dục trẻ con trong làng, nhà cao cửa rộng,ăn no mặc ấm, mỗi gia đình cùng chung lòng gắng sức để góp phần cho nước của tổ tiên mình được phồn vinh.
Ngày nay nghĩ nhớ lại một chặng đường mà tôi đã từng trải qua. Dù cho tuổi cao sức yếu vẫn sáng tác cho ra tập thơ HOÀI NIỆM bao gồm năm mươi bốn bài thơ Đường luật rồi vậy.
Thi Nang