ỨC CỐ NHÂN

憶 故 人
我 適 視 浮 雲
徘 徊 憶 故 人
長 更 憂 濁 富
短 刻 樂 清 貧
昔 日 團 圓 友
今 時 隔 別 身
何 年 同 再 遇
所 約 在 陽 塵
詩 囊
+Hán Việt:
ỨC CỐ NHÂN
Ngã thích thị phù vân
Bồi hồi ức cố nhân
Trường canh ưu trọc phú
Đoản khắc lạc thanh bần
Tích nhật đoàn viên hữu
Kim thời cách biệt thân
Hà niên đồng tái ngộ
Sở ước tại dương trần
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ BẠN CŨ
Ta vừa xem mây nổi dễ tan
Bồi hồi nhớ bạn cũ
Canh dài buồn giàu mà đê tiện
Khắc ngắn vui nghèo mà thanh cao
Ngày xưa bạn tụ hội đầy đủ
Bây giờ thân xa cách mỗi người mỗi ngả
(Đến) Năm nào cùng gặp lại?
(Đó là) Điều mình ước nguyện ở cõi đời
Thi Nang (Phạm Văn Náng)