VÃN CẢNH ĐỒNG QUÊ

Vãn cảnh trên đồng ruộng lúa xanh
Trời mây ảm đạm,đất yên lành
Bầy trâu gặm cỏ bên cò trắng 
Đã điểm tô màu dệt bức tranh
Thi Nang