VÃN CẢNH HOÀNG HÔN

Vầng ô sắp lặn ở chân trời
Bỏ ngọn xa cành lá khẽ rơi
Đã thấy bầy chim về cạnh tổ
Vừa trông bãi cỏ rạp bên đời
Sau nhà mít tỏa hương ngào ngạt
Trước ngõ trang xòe nhụy tả tơi
Vãn cảnh hoàng hôn lòng nhớ mẹ
Còn nghe đọng mãi tiếng ru hời
Thi Nang