VÃNG CẢNH CHIỀU QUÊ

Lặng lẽ dừng chân ở cánh đồng
Xem đàn én lượn giữa tầng không
Già đi trước ngõ xoăn đầu bạc
Trẻ giỡn ngoài sân mịn má hồng
Rợp bóng khu vườn cây trĩu quả
Tươi màu thửa ruộng lúa đầy bông
Gây nhiều ấn tượng miền thôn dã
Vãng cảnh chiều quê thấy nhẹ lòng
Thi Nang