HÈ VỀ NHỚ BẠN

Ngoài song trỗi dậy tiếng ve sầu
Nhớ bạn bây giờ đã ở đâu?
Nẻo cũ sen hồng tươi cạnh bến
Đường xưa phượng đỏ thắm bên cầu
Vào thôn xóm nhỏ xuyên rừng rậm
Giã cảnh quê nghèo vượt suối sâu
Dẫu đến trường xa lòng chẳng ngại
Còn in kỷ niệm mãi trong đầu
Thi Nang