VỀ THĂM CẢNH CŨ

Về thăm cảnh cũ lúc ban chiều
Ảo não trông hình mẹ kính yêu
Ngõ rộng đìu hiu sầu tủi lắm
Nhà cao quạnh quẽ nhớ thương nhiều
Lo lường quẫn trí ngày mưa đổ
Nghĩ ngợi đau lòng buổi nắng thiêu
Hiếu tử nào quên lời dạy dỗ
Còn lưu giữ lại biết bao điều
Thi Nang