VỀ THĂM MẸ LÂM BỆNH

Mỗi buổi về thăm xót mẹ già
Thân gầy má lõm bệnh trầm kha
Tàn hơi chẳng biết người cho bạc
Lẫn trí nào hay kẻ tặng quà
Vững dạ quây quần con hiếu thảo
Yên lòng gặp gỡ cháu gần xa
Gia đình nỗ lực cùng chăm sóc
Sống giữa tình thâm ở một nhà
Thi Nang