VỀ THĂM XÓM CŨ

Về thăm xóm cũ ở quê nhà
Giữa buổi trưa hè nhớ mẹ cha
Tạc não nhiều ân từ lúc trẻ
Hằn tâm lắm nghĩa tận khi già
Đường xưa thuở nọ thường lui tới
Lối nhỏ hôm nào đã lại qua
Khéo vẽ tranh màu xinh cảnh tượng
Làm cho xã hội sống chan hòa
Thi Nang