VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ VŨ CAO

Nỗi nhớ dâng tràn ngọn “Núi đôi”
Xót thương bác Vũ đã đi rồi!
Đau lòng lúc ngắm vì sao xẹt!
Buốt dạ khi nhìn cội bách trôi!
Trọng tính danh tồn đời ngưỡng mộ
Cầu vong linh thoát kiếp luân hồi
Thơ hay để lại nơi trần thế
Vạn thuở lưu truyền mãi chẳng thôi.
Thi Nang