VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI!

Vĩnh biệt dương trần Thủ Tướng ơi!
Toàn dân ngưỡng mộ tiếc thương Người!
Kiên cường vững chí lo trừ giặc
Nhẫn nại bền gan mải giúp đời
Nghĩa nặng lưu truyền qua lắm nẻo
Công dày thiết lập ở nhiều nơi
Hồng ân đã khắc vào tâm khảm
Vạn cổ lòng son vẫn sáng ngời
Thi Nang