VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG ANH HÙNG NGUYỄN VĂN BẢY

Thương tiếc vô cùng Bác Bảy ơi!
Từ đây khuất bóng ở trên đời!
Nhiều năm chiến đấu vì dân tộc
Rạng rỡ quân công tỏa sáng ngời
Thi Nang