VÔ THƯỜNG

Cội vững giờ đây nhàu lá đỏ
Thân già thuở nọ mướt nhành xanh
Đìu hiu dải khói lan trời rộng
Quạnh quẽ màn sương phủ đất lành
Vật đổi bao lần qua lắm chỗ
Sao dời mấy lượt trải nhiều canh
Làm theo lẽ phải dù không đạt
Cố chọn điều hay dẫu chẳng thành
Thi Nang