VUA TRẦN NHÂN TÔNG LÊN YÊN TỬ TU HÀNH

ĐỨC PHẬT TRẦN NHÂN TÔNG
Yên Tử Nhân Tông một cảnh thơ
Bảy trăm năm lẻ chốn hoang sơ
Ngai Vàng,Bệ Ngọc không tham vọng
Mỹ nữ,Cung Tần chẳng ước mơ
Núi thẳm ngày đêm tu niệm phật
Rừng sâu năm tháng luyện tôn thờ
Trúc Lâm thiền phái từng danh tiếng
Chùa Ngọ:Nhân Tông Phật đón chờ
Lương Đức Thu
Xuân 1999

Kính họa bài”ĐỨC PHẬT TRẦN NHÂN TÔNG” của Cụ Lương Đức Thu

VUA TRẦN NHÂN TÔNG LÊN YÊN TỬ TU HÀNH
Lên chùa Một Mái thả hồn thơ
Sự tích vua Trần đã hiểu sơ
Giã biệt Hoàng Cung lòng chẳng tiếc
Đi vào Phật Cảnh trí hằng mơ
Bên rừng trúc rộng người tôn kính
Giữa núi tùng cao kẻ phụng thờ
Những buổi tu hành xa gái đẹp
Ngày đêm thái tử mãi trông chờ
Phạm Văn Náng (Thi Nang)