VƯỜN HOANG (nđt)

Bài xướng
GIÓ THU
Gió quyện mây thu với nắng vàng
Chao mình rót nhẹ góc lều hoang
Chiều mơn cỏ dại đời khôn ngẫm
Sớm dạo non cao trí chẳng màng
Sải khắp phương nam nào ái ngại
Rong dài cõi bắc há hoang mang
Mài nghiên vẫy bút hòa tiên cảnh
Lẫy khúc tình ca luyến điệu đàng.
Phạm Hiệp

Bài họa
CHIỀU THU
Chiều thu man mác nắng hoe vàng
Lá úa lìa cành rắc bãi hoang
Xóm vắng lời ca nghe lả lướt
Đồng xa tiếng sáo vọng mơ màng
Đôi làn nhạc điệu lòng xao động
Trăm mối tơ tình dạ nặng mang
Ríu rít đàn chim về tổ ấm
Người xe hối hả ở trên đàng.
Phan Hoàng

Bài họa
VƯỜN HOANG (nđt)
Cảnh cũ vườn xưa lá rụng vàng
Âm thầm liễu rủ cạnh nhà hoang
Thương ngày trở gót cành trơ trụi
Nhớ buổi dời chân ngọn mỡ màng
Giữa dạ ân tình chưa hết khảm
Bên mình kỷ vật vẫn còn mang
Khi về chỉ thấy cây tàn lụi
Lặng lẽ người đi khắp nẻo đàng
Thi Nang