XÓM CŨ NHÀ XƯA (nđt – bốn cặp đối ngẫu)

Mây vừa dệt ảnh lồng kênh biếc
Lúa đã tô màu trải ruộng xanh
Rặng liễu đâm chồi sương phủ lá
Chòm mai nảy lộc gió ru cành
Êm đềm trước ngõ già đi chậm
Rộn rã trên đường trẻ bước nhanh
Thích ở nhà xưa vườn tĩnh lặng
Về thăm xóm cũ cảnh an lành
Thi Nang