XUÂN MỚI

Ất mùi Dê Vàng tiễn biệt ra
Bính thân Khỉ Ngọc nghênh đón vào
Vườn Hồng khoe sắc hoa mới nở
Lòng người rộn rã mở niềm vui
Đông qua xuân đến mừng sum họp
Nhà nhà vui rộn đón xuân sang
Xuân về tết đến vui hưởng lộc
Con về cháu đến mọi người vui

Du Nguyen