XUÂN VỀ

Xuân về nở rộ các loài hoa
Rực rỡ cờ sao trước cửa nhà
Điểm sắc tô màu cho vạn ngõ
Niềm vui rộn rã khắp sơn hà
Thi Nang