CHÚC MỪNG NGUYỄN TẤN HOÀI ĐỘI DOMESCO ĐỒNG THÁP (Đạt giải nhất chặng 20:Vòng quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt)

Cảm phục guồng chân Nguyễn Tấn Hoài
Rèn tâm luyện chí để đua tài
Mang về giải nhất thêm lần nữa
Ngưỡng mộ thân hình rất dẻo dai
Thi Nang