CHÚC MỪNG NGUYỄN TẤN HOÀI ĐỘI DOMESCO ĐỒNG THÁP [Đạt giải nhất chặng 9(Nghệ An-Quảng Bình)]

Không sờn khó nhọc chẳng màng thua
Đã trải đèo cao mặc gió lùa
Nguyễn Tấn Hoài hai lần đạt giải
Hoàn thành trách nhiệm ở đường đua
Thi Nang