CHÚC MỪNG PHAN TUẤN VŨ ĐỘI CẦN THƠ [Đạt giải nhất chặng 6(Hà Nội-Thanh Hóa)]

Xin mừng Tuấn Vũ đội Cần Thơ
Đã vượt đường đua khoảng bốn giờ
Nỗ lực bền tâm giành giải nhất
Làm nên thắng lợi chẳng ai ngờ
Thi Nang