CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT ĐỘI ĐỒNG THÁP [Đạt giải nhất chặng 7(Thanh Hóa-Nghệ An)]

Trui rèn đủ sức vượt đường xa
Tuấn Kiệt kiên trì đã trải qua
Mạnh mẽ guồng chân giành giải nhất
Tiền khen thưởng lớn cộng thêm quà
Thi Nang